top of page

L-Aħħar Darba

L-Aħħar Darba

Sinossi 

Il-kanzunetta tittratta dwar tfajla li tqum filgħodu ħdejn il-maħbub tagħha, u waqt li tħares lejh b’imħabba profonda, iberrnu ħafna ħsibijiet f’moħħha, fosthom l-insikurezza li tista’ tiġi ġurnata fejn ir-relazzjoni tisfaxxa. Għaldaqstant, qed titolbu jżommha qribu u hu jgħidilha kliem ta’ mħabba u jfakkarha f’kull mument sabiħ li qattgħu flimkien daqslikieku kienet l-aħħar darba li se jaraw lil xulxin.


Bijografiji 

Martina Borg – Artist

Martina Borg, imwielda fit-23 ta’ Awwissu, 1992, hija kantanta Maltija li ilha attiva fix-xena mużikali lokali mill-età ta’ 13-il sena. Martina ġejja minn familja mużikali, u kienet tieħu lezzjonijiet tal-mużika ma’ missierha il-Mro.Paul Borg u lezzjonijiet tal-kant ma’ Joshua Alamu, coach vokali bbażat fir-Renju Unit. Martina kellha d-debutt tagħha f’kunċert mal-Malta Philharmonic Orchestra fl-età ta’ 13-il sena. Martina marret tistudja l-kant ta’ 17-il sena f’Londra u kisbet Higher Diploma kif ukoll Baċellerat fil-kant mill-Academy of Contemporary Music. Apparti li kienet il-kantanta ta’ diversi bands, hija kkollaborat ma’ numru ta’ mużiċisti fir-Renju Unit, inklużi membri minn Incognito u The Kooks. Martina issa hija bbażata f’Malta u hija l-kantanta residenti tal-band ta’ missierha, ‘Versatile Brass’. Flimkien daqqew f’avventimenti prestiġjużi għall-President ta’ Malta, Sir Cameron Macintosh, fil-Vatikan għall-Papa Benedittu XVI, il-Prinċep Edward, kif ukoll ġewwa ‘Disneyland’ f’Pariġi. Martina kompliet tistudja għall-Masters Degree u hija wkoll għalliema tal-mużika fi skola privata.


Pamela Bezzina - Kompożitur u Awtur

Pamela Bezzina hija kantanta, kompożitriċi, awtriċi u arranġatriċi vokali, u għalliema tal-vuċi magħrufa speċjalment għall-vuċi partikolari tagħha assoċjata mal-mużika soul u gospel. Hija ggradwat bħala patoloġista tal-lingwa mitkellma  fejn iffukat l-istudji tagħha fuq il-vuċi u l-lum il-ġurnata taħdem ma’ ħafna kantanti popolari u promettenti fejn tiffoka fuq it-teknika u anke t-terapija tal-vuċi. Pamela ġiet maħtura diversi drabi sabiex tifforma parti mill-kontingent Malti għall-‘Eurovision Song Contest’  bħala backing vocalist u coach tal-vuċi ma’ Thea Garret (2010), Glen Vella (2011), Firelight (2014), Amber (2015), Ira Losco (2016) u ma’ Christabelle Borg (2018). Hi ntgħażlet wkoll bħala direttriċi f’ħafna okkażżjonijiet nazzjonali, fosthom bħala d-direttriċi mużikali u arranġatriċi vokali fl-okkażżjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-‘Valletta 2018’, li seħħ quddiem il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann. Pamela hija waħda mill-fundaturi u d-direttriċi tal-kor famuż Malti, magħmul minn diversi kantanti popolari Maltin, ‘Animae Gospel Choir’. 


Pamela wkoll rebħet il-konkors ‘L-Għanja tal-Poplu’ (2018) bħala l-kompożitriċi tal-kanzunetta ‘Meta r-Ramel Jitħallat mas-Silġ’ interpretata minn Jessica Magro, kompożittriċi u awtriċi ta’ tliet kanzunetti semifinalisti f’’Mużika Mużika’ (2022) (‘Jien l-Artist’ ta’ Cherylis; ‘Mil-Lenti Tiegħi’ ta’ Joseph Refalo u ‘Minn Taħt l-Ilsien’ ta’ Avenue Sky). Pamela kitbet diversi siltiet mużikali kemm għaliha personali kif ukoll għal diversi kantanti oħrajn lokali.

Artist

Kompożitur

Awtur

Martina Borg

Pamela Bezzina

Pamela Bezzina

Artist

Martina Borg

Kompożitur

Pamela Bezzina

Awtur

Pamela Bezzina

bottom of page