top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Binti
Lirika


Dak li ħlomt

Dak li xtaqt mhuwiex fil-bogħod

Triqti nibda ma' dak li nħobb

Bħal ma dejjem kont

Ġo qalbi hemm tinsab fil-fond

Għax lilek jien bil-wisq inħobb


Id-don li tajtni jien għamilt li stajt

Sakemm id-dinja tibqa' ddur

Ħa ssibni hemm

Ħa ssibni hemm

Xempju ta' mħabba minnek dejjem rajt

Nibqa' niftakar dan il-mument

Ħa ssibni hemm

Ħa ssibni hemm

Int u jien

Il-ħin kif tar, kif għadda ż-żmien

Memorji sbieħ ma jonqsu qatt

Imħabba tajt

Lilek fittixt għall-ħsieb profond

F'dak li dejjem xtaqt u immaġinajt


Id-don li tajtni jien għamilt li stajt

Sakemm id-dinja tibqa' ddur

Ħa ssibni hemm

Ħa ssibni hemm

Xempju ta' mħabba minnek dejjem rajt

Nibqa' niftakar dan il-mument

Ħa ssibni hemm

Ħa ssibni hemm166 views

Comentarios


bottom of page