top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Ilsien Pajjiżi

ta’ Anastasju Cuschieri


“Fost l-ilsna kollha, ja lsien pajjiżi,

isbaħ u bħalek jien ma narax

ruħi mingħajrek bħal fomm imbikkem

li jrid jitkellem u ma jistax.”


Ħallina minnek, Sur Anastasju.

B'dal-kliem nistħajlek kont xi qaddis;

Illum jaħasra, il-kliem li nisma’,

mhux l-ewwel darba li jkun bl-Ingliż!


Fost l-ilsna kollha li jien studjajt,

bi lsien pajjiżi taf x’kanna blajt?!

Minħabba l-Malti qlajt elf tumakka;

tort tal-ie, tal-għajn u l-akka.


O kemm kiddewni dawk il-mudelli

In-nomi, l-verbi u l-partiċelli.

Il-qwiel, l-idjomi, ma nifhimhomx

U l-għerq u l-mamma?


Ma nniżżilhomx! Dik l-i tal-leħen, indum naħsibha

għandix naqbiżha... għandix niktibha.

Lejn kelma Ingliża, inħares ċass;

tgħid kif niktibha, hekk, kif tinħass?


U jekk “bilqiegħda” hix b’sing mifruda,

jekk hux “bilwieqfa” suppost magħquda.

Sur Anastasju, ismagħni tikka:

Tgħid b’li għedtilna, ħadt falza stikka?


Jgħidu li aħrax, ilsien tal-kċina.

Jgħidu diffiċli, jgħidulu fqir.

Forsi biex niktbu, inbati naqra

Imma nitkellmu b’gost u pjaċir!


Jgħidu xi jgħidu, dan l-ilsien tiegħi

jafni nitwieled, sejra l-iskola,

bih naf niġġieled, bih nagħmel paċi

bih naf nirrabja... ħaqq il-kazzola!


U jekk trid tisma’ x’inhu kkulurit,

mur ġib il-popcorn u tazza nbid.

Ħalli titpaxxa tismagħhom magħna,

il-kanzunetti bil-lingwa tagħna!


Michael Spagnol u Trevor Zahra 18 ta’ April 2022419 views

Comments


bottom of page