• Mużika Mużika

L-Ewwel Ġurnata - Kummentarju tas-Semifinali

Awguri lill-kantanti kollha! Narawkom għada għall-Classics Night! Saħħa!
11:40pm - Gianni u Taryn jingħaqdu fuq il-palk għall-għeluq tas-serata. Tistgħu terġu ssegwu l-Facebook Live tagħhom hawn.


11:39pm - Inħabbru li l-SMS voting huwa uffiċjalment magħluq! Inkunu nafu min hu r-rebbieħ fl-aħħar tal-ispettaklu ta’ għada wara l-Classics Night!


11:31pm - Spettaklu eċċezzjonali ta’ Mużika Maltija. Grazzi lil The Travellers talli kienu magħna għal din is-serata.


Fadal biss l-aħħar ftit minuti biex tkunu tistgħu tivvutaw għall-kanzunetta favorita tagħkom. Segwu l-iscreens tat-televiżjoni tagħkom biex terġaw tarawhom!


Ritratt minn Darrin Zammit Lupi

11:15pm - Issa għandna spettaklu mingħand il-mistiedna speċjali ta’ din l-ewwel serata.


Sinjuri sinjuri ...... THE TRAVELLERS!


11:07pm - Fadal biss 25 minuta biex tivvutaw għal-kanzunetta favorita tagħkom. Erġaw araw liem kienu l-20 kanzunetta u n-numru tal-vot abbinat magħhom billi ssegwu l-iscreens tat-televiżjoni.


In-numri qegħdin ukoll hawn:

50615201 – GĦAJJEJT INĦOBB – Christian Arding

50615202 – BINTI – Janvil u Jade Vella

50615203 – INT BISS – Christina Magrin

50615204 – KOMPLI TBISSEM – Avenue Sky

50615205 – L-EWWEL JIEN – Kantera

50615206 – TEŻOR – Janice Mangion Ft. George Curmi Puse’

50615207 – TBISSIMLI – Michela Galea

50615208 – WARAJK – Franklin Calleja

50615209 – ĦUDNI LURA – Bernie and Pod

50615210 – VIZZJU – Raquel

50615211 – FJAMMA – Fabrizio Faniello

50615212 – GĦAL DAN Il-LEJL – Charisse Ann Vassallo

50615213 – TISTA’ – MJAW

50615214 – GĦAŻIŻ – Danica Muscat

50615215 – IL-KITARRA U JIEN – Philip Vella

50615216 – NAĦSEB FIK - AIDAN

50615217 – TA’ FTIT KLIEM – Ryan Grech

50615218 – LIL BINTI – Mark Spiteri Lucas

50615219 – ĦARSA BISS – Glen Vella

50615220 – SINFONIJA ĦIEMDA – Miguel Bonello


11:05pm - Għadkom kif rajtu l-20 kanzunetta semifinalista ta’ Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija! Prosit lil parteċipanti kollha, tajtuna spettaklu mill-aqwa!


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

11:05pm - Miguel jagħlaq is-serata tal-lejla b’kanzunetta fenomenali! Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta SINFONIJA ĦIEMDA billi żżidu s-suffiss 20 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


11:01pm - Wasalna issa għall-aħħar kanzunetta tal-lejla. SINFONIJA ĦIEMDA ta’ Miguel Bonello. Il-lirika tagħha toħodna fuq vjaġġ f’dinja oħra – dinja li fiha kapolavur ta’ sinfonija.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

11:01pm - Ma tistax ma taħsibx fuq il-maħbub/a tiegħek wara diska bħal dik! Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta ĦARSA BISS billi żżidu s-suffiss 19 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:57pm - Imiss issa għall-kanzunetta ĦARSA BISS – ikanta Glen Vella. Kanzunetta b’messaġġ universali ta’ mħabba.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:56pm - Kanzunetta b’messaġġ mill-isbaħ mill-missier għal bintu. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta LIL BINTI billi żżidu s-suffiss 18 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:53pm - Il-Kanzunetta li jmiss għandha messaġġ ħelu mingħand l-awtur għat-tifla tiegħu. LIL BINTI, jkanta, Mark Spiteri Lucas.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:52pm - Kanzunetta b’messaġġ importanti ħafna. Prosit Ryan ta’ dik il-prestazzjoni. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta TA’ FTIT KLIEM billi żżidu s-suffiss 17 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.

10:49pm - Nibdew bid-diska TA’ FTIT KLIEM ta’ Ryan Grech. Kanzunetta mnebbħa minn esperjenzi personali tal-awtur li sikwiet iqabbduħ mumenti ta’ ansjeta’.


10:48pm - Wasalna fl-aħħar set ta’ kanzunetti – L-eċitament ikompli.


Infakkrukom li tistgħu tisimgħu dawn il-kanzunetti fuq pjattaformi varji bħal Spotify u Amazon fost oħrajn. Apparti minn hekk ser tkunu tistgħu taraw il-prestazzjonijiet kollha fuq il-paġni tal-kantanti hawnhekk stess fuq is-sit elettroniku tagħna! Dawn ser ikunu aċċessibbli wara s-serata tal-lejla.


Wasalna għall-aħħar set ta’ kanzunetti.

17 – TA’ FTIT KLIEM – Ryan Grech

18 – LIL BINTI – Mark Spiteri Lucas

19 – ĦARSA BISS – Glen Vella

20 – SINFONIJA ĦIEMDA – Miguel Bonello


10:44pm - Issa jmiss waqfa żgħira ta’ riklami u nerġaw inkomplu l-ispettaklu.

Ritratt minn Elisa von Brockdorff


10:43pm - Kanzunetta tal-widna fuq stil modern, żgur ħa nibqgħu naħsbu fiha. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta NAĦSEB FIK billi żżidu s-suffiss 16 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:40pm - Ngħaddu issa għall-kanzunetta NAĦSEB FIK – ikanta AIDAN . Kanzunetta romantika dwar imħabba tal-awtur.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff


10:39pm - Prosit Philip, il-veteran tal-mużika Maltija. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta IL-KITARRA U JIEN billi żżidu s-suffiss 15 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:36pm - Il-kanzunetta li jmiss hija IL-KITARRA U JIEN ta’ Philip Vella. Waqt il-kanzunetta, Philip jiddeskrivi d-diversi ġrajjiet li kellu matul il-ħajja li waqthom dejjem kien akkumpanjat mill-kitarra tiegħu.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:35pm - Interpretazzjoni emozzjonanti ħafna. Huwa ċar li l-lirika tfisser ħafna għal Danica. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta GĦAŻIŻ billi żżidu s-suffiss 14 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:31pm - Jmiss issa lil Danica Muscat bil-kanzunetta GĦAŻIŻ. Kanzunetta li tfisser ħafna għal Danica u li hija ddedikata għal xi ħadd speċjali għaliha.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:30pm - Diska li ġġielek tirrifletti u taprezza kull mument tal-ħajja, prosit MJAW prestazzjoni interessantissima. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta TISTA’ billi żżidu s-suffiss 13 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:27pm - Ngħaddu għad-diska TISTA’ ta’ MJAW, li t-tema prinċipali tagħha hija l-qawwa. Lestu ruħkom għax ser naraw strumenti mhux tas-soltu fuq il-palk..


10:26pm - Il-Mużika tkompli! Atmosfera unika u spettaklu mill-aqwa – hekk jistħoqqilha l-kanzunetta Maltija.


Naraw is-sett ta’ kanzunetti li jmiss.

13 – TISTA’ – MJAW

14 – GĦAŻIŻ – Danica Muscat

15 – IL-KITARRA U JIEN – Philip Vella

16 – NAĦSEB FIK - AIDAN


10:22pm - Ta’ min infakrukom li llum ser inkunu qed naraw spettaklu mill-aqwa mingħand The Travellers! Jingħaqdu magħna wara li nisimgħu l-kanzunetti kollha.

Mużika Mużika jkompli wara ftit mumenti ta’ rikalmi. Ibqgħu hemm!


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:21pm - Kanzunetta li bla ma trid tfakkrek f’dik il-presuna speċjali f’ħajtek. Lirika mill-isbaħ. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta GĦAL DAN IL-LEJL billi żżidu s-suffiss 12 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:17pm - Nilqgħu lil Charisse Ann fuq il-palk ta’ Mużika Mużika bid-diska GĦAL DAN Il-LEJL. Kanzunetta li tirrakonta imħabba tal-ħolm bejn żewġ żgħażagħ.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff

10:16pm - Dejjem għandna nħarsu lejn il-pożittiv fil-ħajja. Kif qalilna Fabrizio mid-dlam dejjem ifeġġ id-dawl. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta FJAMMA billi żżidu s-suffiss 11 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:13pm - Ngħaddu issa għall-kanzunetta FJAMMA – ikanta Fabrizio Faniello. Il-lirika ta’ din il-kanzunetta jiddeskrivu t-tama li hemm wara d-diversi sfidi li toffri l-ħajja.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff


10:12pm - Kanzunetta mill-isbaħ interpretata minn artista bravissima. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta VIZZJU billi żżidu s-suffiss 10 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:09pm - Nisimgħu issa l-kanzunetta VIZZJU ta’ Raquel Galdes li turi kif l-imħabba f’ċertu drabi tista’ ssir vizzju perikoluż.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff


10:08pm - O żmien ħelu kif ħallejtni! Diska li tqanqanlek in-nostalġija, x’taqħsbu? Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta ĦUDNI LURA billi żżidu s-suffiss 09 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


10:05pm - Jmiss nisimgħu lil Bernie and Pod bil-kanzunetta ĦUDNI LURA. Kanzunetta bbażata fuq taħdita maż-żmien, li dejjem jibqa’ għaddej u ma’ jistenna lil ħadd.


10:03pm - Nilqgħukom lura għal Mużika Mużika!

Kontu tafu minn fejn ġie l-isem ta’ Mużika Mużika?! Dan l-isem huwa spirat minn kanzunetta li kien kanta l-mibki Tony Camilleri l-Bayzo waqt il-Festival Kanzunetta Maltija tal-1981. Hu rebaħ dan il-konkors bid-diska MUŻIKA MUŻIKA, b’mużika ta’ Paul Abela u lirika ta’ Alfred C. Sant.


Insellmu l-memorja tal-Bayzo – wieħed mill-aqwa kantanti Maltin u leġġenda fil-mużika Maltija.


Ngħaddu għas-sett ta’ kanzunetti li jmiss.

09 – ĦUDNI LURA – Bernie and Pod

10 – VIZZJU – Raquel

11 – FJAMMA – Fabrizio Faniello

12 – GĦAL DAN Il-LEJL – Charisse Ann Vassallo


9:54pm - Tinsewx tivvutaw għall-kanzunetti favoriti tagħkom billi tibgħatu SMS vojt fuq 506152XX u tabbinaw in-numru tal-kanzunetta favorita tagħkom.

L-ispettaklu jkompli wara aġġornament qasir ta’ aħbarijiet u ftit reklami. Ibqgħu hemm.


9:54pm - Ningħaqdu issa ma’ Gianni u Taryn għal kollegament minn wara l-kwinti. Segwuhom hawnRitratt minn Elisa von Brockdorff


9:53pm - Vuċi inkreddibli, prosit Franklin. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta WARAJK billi żżidu s-suffiss 08 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9:50pm - Issa jmiss lil Franklin Calleja bil-kanzunetta WARAJK. Kanzunetta li tfakkarna li dejjem għandna nagħmlu kuraġġ anke f’mumenti diffiċli tal-ħajja.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:49pm - Irnexxilek tnissel tbissima fuq wiċċ Michela! Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta TBISSIMLI billi żżidu s-suffiss 07 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9:45pm - Il-Kanzunetta li jmiss iġġib l-isem ta’ TBISSIMLI – tkanta, Michela Galea. Il-lirika juru l-importanza tad-tbissima, li hi imprezzabbli.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9.44pm - Kanzunetta fenomenali u l-preżenza tal-vjolin tagħmilha aktar unika. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta TEŻOR billi żżidu s-suffiss 06 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9:40pm - Ngħaddu issa għall-kanzunetta TEŻOR, tkanta Janice Mangion, akkumpanjata minn George Curmi Puse’ fuq il-vjolin. Kanzunetta dwar teżor li mhux kulħadd fortunat li jsib tul ħajtu – l-imħabba.


Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:40pm - L-Ewwel jien ... u t-tieni jien... Kantera jgħallmuna li hemm bżonn nitgħallmu nkunu ftit inqas egoisti fil-ħajja. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta L-EWWEL JIEN billi żżidu s-suffiss 05 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9.36pm - Nibdew bil-kanzunetta L-EWWEL JIEN; ikantaw Kantera. Kanzunetta b’messaġġ importanti dwar l-egoiżmu tal-bniedem.


9.34pm - Nilqgħukom lura għal Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija.


Ta’ min infakkrukom li għada s-serata mhux ser tkun waħda kompetittiva. Minflok ser ikun kunċert iddedikat għal kantanti klassiċi li huma meqjusin bħala leġġendi tal-mużika Maltija. Tippreżenta fuq il-palk ma’ Keith Demicoli ser ikollna lil Lara Azzopardi.


Issa mmorru għas-set ta’ erba’ kanzunetti li jmiss.

05 – L-EWWEL JIEN – Kantera

06 – TEŻOR – Janice Mangion Ft. Geroge Curmi Puse’

07 – TBISSIMLI – Michela Galea

08 – WARAJK – Franklin Calleja


9:31pm - Issa ser ngħaddu għal pawża qasira, aktar kanzunetti dalwaqt.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:29pm - Kanzunetta b’messaġġ mill-isbaħ, ta’ min inżommu dawn il-kliem f’moħħna tul kull żmien ta’ sfida. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta KOMPLI TBISSEM billi żżidu s-suffiss 04 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9.25pm - Ngħaddu issa għall-kanzunetta KOMPLI TBISSEM, ikantaw Avenue Sky. Din il-kanzunetta tfakkarna li dejjem għandna nżommu pożittivi minkejja ż-żmienijiet diffiċli.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:24pm - Wow, vuċi b’saħħita mmens, prosit Christina. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta INT BISS billi żżidu s-suffiss 03 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9:20pm - Fuq il-palk issa nilqgħu lil Christina Magrin bil-kanzunetta INT BISS li tittratta dwar sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja li xi ħin jew ieħor żgur se nħabbtu wiċċna magħhom.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:20pm - Mumenti emozzjonanti għal Janvil u Jade, tidher li din il-kanzunetta tfisser ħafna għalihom. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta BINTI billi żżidu s-suffiss 02 fl-aħħar tan-numru tal-SMS voting tagħna.


9:17pm - It-tieni kanzunetta tal-lejla hija BINTI ta’ Janvil u Jade Vella. Kanzunetta dwar l-imħabba unika bejn missier u bintu.Ritratt minn Elisa von Brockdorff


9:17pm - Kanzunetta mill-isbaħ li tixħet id-dawl fuq sitwazzjonijiet reali li mhux dejjem jirċievu l-attenzjoni ġusta minħabba stigma relatata. Tinsewx, ivvutaw għall-kanzunetta GĦAJJEJT INĦOBB billi żżidu s-suffiss 01 fl-aħħar tan-numru tal-SMS Voting tagħna.


9:12pm - L-ewwel kanzunetta tas-serata hija GĦAJJEJT INĦOBB ta’ Christian Arding. Ballad emozzjonanti ferm li tittratta dwar raġel li għaddej minn abbuż emozzjonali fiż-żwieġ.


9:12pm - Jibda l-ispettaklu bl-ewwel erbgħa kanzunetti tal-lejla!

01 – GĦAJJEJT INĦOBB – Christian Arding

02 – BINTI – Janvil u Jade Vella

03 – INT BISS – Christina Magrin

04 – KOMPLI TBISSEM – Avenue Sky

9:11pm - IL-VOTAZZJONI TIFTAĦ ISSA!

Ivvutaw billi tibgħatu SMS vojt fuq in-numru 506152XX - bin-numru abbinat mal-kanzunetta favorita tagħkom.


9:11pm - Il-votazzjoni ser tkun maqsuma f’punti mill-ġurati (75%) u voti mill-SMS Voting tal-pubbliku (25%). Kull SMS jiswa €0.58c u tistgħu tivvutaw sa massimu ta’ tliett darbiet għall-kanzunetta favorita tagħkom. Termini u kundizzjonijiet japplikaw


9:10pm - Il-parteċipanti bħalissa jinsabu ħerqana mmens biex tibda s-serata. Arawhom fuq l-iscreen permezz ta’ kollegament speċjali mid-dressing rooms tagħhom! Awguri lil kulħadd!!


9:08pm - Illejla ser jikkompetu 20 kanzunetta għal post fil-finali ta’ nhar is-sibt. Pero’, ir-riżultat mhux ser jitħabbar illum, iżda fl-aħħar tas-serata tal-Classics Night, għada.


Tistgħu tivvutaw billi tibgħatu SMS vojt fuq in-numru 506152XX (Fl-aħħar iżżidu n-numru abbinat mal-kanzunetta favorita tagħkom). Is-suffissi abbinati mal-kanzunetti huma dawn:


01 – GĦAJJEJT INĦOBB – Christian Arding

02 – BINTI – Janvil u Jade Vella

03 – INT BISS – Christina Magrin

04 – KOMPLI TBISSEM – Avenue Sky

05 – L-EWWEL JIEN – Kantera

06 – TEŻOR – Janice Mangion Ft. George Curmi Puse’

07 – TBISSIMLI – Michela Galea

08 – WARAJK – Franklin Calleja

09 – ĦUDNI LURA – Bernie and Pod

10 – VIZZJU – Raquel

11 – FJAMMA – Fabrizio Faniello

12 – GĦAL DAN IL-LEJL – Charisse Ann Vassallo

13 – TISTA’ – MJAW

14 – GĦAŻIŻ – Danica Muscat

15 – IL-KITARRA U JIEN – Philip Vella

16 – NAĦSEB FIK – AIDAN

17 – TA’ FTIT KLIEM – Ryan Grech

18 – LIL BINTI – Mark Spiteri Lucas

19 – ĦARSA BISS – Glen Vella

20 – SINFONIJA ĦIEMDA – Miguel Bonello


9:07pm - Infakkrukom li bħalissa Gianni Zammit u Taryn Mamo Cefai għaddejjin b’kollegament live fuq il-paġna ta’ Facebook fejn ser ikunu qed jaġġornawkom b’intervisti mal-parteċipanti, gossip u aktar, tul is-serata sħiħa. Segwuhom hawn


9:06pm - Ta’ min jgħid li l-libsa ta’ Claire hija meraviljuża – klassika b’laqta kontemporanja li tixraq perfetta lil din il-preżentatriċi bravissima.Ritratt minn Darrin Zammit Lupi


9:04pm - Nilqgħu il-preżentaturi tagħna fuq il-palk! Dawn huma ħadd ħlief Keith Demicoli u Claire Agius Ordway. It-tnejn libsin ħwejjeġ iddisinjati apposta għalihom mingħand Drew & Crew. Xi ġmiel ta’ ħwejjeġ dawk!


9:03pm - Nistgħu naraw il-palk meraviljuż ta’ Mużika Mużika – palk li joħloq atmosfera unika. Nassigurakom li l-palk qatt m’inthom ser tarawh l-istess tul is-serata.


9:02pm - Bħalissa qed nisimgħu l-kanzunetta tal-ftuħ ta’ Mużika Mużika b’kompożizzjoni ta’ Maestro Paul Abela. Nistgħu nduqu togħma tal-ġmiel tal-orkestra live li ser tkun qed takkumpanja l-20 parteċipant/a tal-lejla.


9:00pm - Mużika Mużika fl-aħħar wasal! Lejla fenomenali ta’ Mużika bil-Malti li qed tara r-ritorn tagħha wara tmien snin ta’ nuqqas.