top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Lil BintiLirika


Ibki binti

ħa ngħannqek u nfissdek

f’widnejk insefsiflek

il-għanja tas-sliem.


Ninna Nanna

bil-lajma ngħannilek,

fis-skiet intennilek

u ngħidlek dal-kliem...


Inħobbok wisq jien

illum u f’kull żmien.

Miegħek dejjem ħa nkun kullimkien.


Imħabbti nagħtik

Kemm jien kburi bik!

Kull jum u kull lejl naħseb fik.


Tridx tilgħab bil-pupa?

Jew nilagħbu noli,

naqbżu fil-għoli

u ninbxu ’l xulxin?


Ersaq ftit lejja

ħa nerfgħak, nitimgħak,

inwennsek, nisimgħak

u ntik dal-parir.


Erfa’ u sorr

kull valur, ġorr.

Għożżu f’qalbek daqs l-egħżeż teżor!

Imxi id f’id

Mal-fqir, mal-marid

Oħloq tbissima ta’ ġid.


Għad jasal iż-żmien

li fih int u jien

inkunu ’l bogħod minn xulxin

Għad tifhem fis-skiet

’il bogħod minn kull fsied.

u tħalli f’idejn il-Bambin!


Prinċipessa,

intilef fl-istejjer

għax jien dalwaqt sejjer

biex torqod, tistrieħ


Orqod u ogħdos

fil-friex, fil-liżar.

Il-ħin diġà sar

u hemm barra qed jonfoħ ir-riħ


Ħa nitfi l-lampa

għaliex mhux se tkampa.

Il-ħin issa sar.

Daqt jasal il-Prinċep saħħar!

362 views

Comments


bottom of page