top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Tista'Lirika


Is-salib qiegħed hemm mhux biex taduraħ

Iżda biex iġġorru

Il-jasar mhux biex tegħreq fih

Iżda biex titgħallem tħollu

Il-ġid tgawdih

Mhux biex tieħdu kollu.


Tista’ tieħu dak li jmissek

U titlaq dak li jkissrek

Isservi lil min jadurak

U tqim ‘l min iwiddbek

Tħobb kull nifs li tieħu b’qalbek kollha


Kull sekonda hija mewta...

U tluq ġdid.

Għax il-ħajja tixbaħ bewsa,

Tisturdik bħall-inbid...


Żiffa ħelwa tittanta l-baħar

Mewġ ħafif iqarmeċ,

Iqegħdli s-sabar

Lura ġo sider mimli delużjoni

U moħħ itanbar

U llum ħlift li nerġa ndur

Lejn fejn ruħi tħaddar...


U nżilt sa Ta’ Qali

Waqt il-Covid qed jifgana

Tfal, klieb u blalen

U s-sema tarmi l-għana,

Kulħadd jidħak u jitbellaħ

Hi u nieżla x-xemx


Kull sekonda hija mewta...

U tluq ġdid.

Għax il-ħajja tixbaħ bewsa,

Tisturdik bħall-inbid...


U jekk salibek xbajt iġġorru,

Bir-rispett kollu itilqu l’hemm

Ħallieħ warajk u ejja ħa mmorru

Insibu ftit kenn.

71 views

Коментарі


bottom of page