top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Warajk
Lirika


Qum, qum fuq saqajk

Mix-xewk feġġ il-ward

Emmen, mhux tard


Għedt, kemm drabi żbaljajt

Erġajt waqajt

Għax minn ħadd ma smajt


Għalkemm il-ħajja tant sqietek imrar

Beda jiċċara ċ-ċpar

Tissawwar fi bniedem aħjar


Għix il-ħolm bħat-tfal

Insa l-weġgħat

Ittajjar ħellies

F’għoli bla qies


La tibqax beżgħan

Ilsir il-passat

Taf, jiena warajk

U lest nappoġġjak

Iva, lest nappoġġjak


Tlift, ftit wisq irbaħt

Dħalt fi sqaqien

Ingħalqu l-bibieb


Naf li tidher twila t-triq

Tħossok li ma tsitax tfieq

Ngħannqek tassew nixtieq


Għax il-ħolm bħat-tfal

Insa l-weġgħat

Ittajjar ħellies

F’għoli bla qies

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Iva, lest nappoġġjakO Żmien ħelu kif ħallejtni

Xi kultant ngħid li tradejtni

Qarrajt bija ħrabt bla waqfien

Ħudni lura mhux li kien


Tant ġranet, tgerbbu ljieli

Għalxejn tlabtu jistennieni

Xtaqt narana t-tnejn flimkien

Ħudni lura mhux li kien


106 views

Comments


bottom of page