Lil Binti

Kantant

Mark Spiteri Lucas

Kompożitur

Mark Spiteri Lucas

Awtur

Mark Spiteri Lucas

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Lura
Li Jmiss

Sinossi

Mark Spiteri Lucas


Mark Spiteri Lucas twieled fit-22 ta’ Ġunju 1977. Huwa ġej minn familja mużikali u midħla sew tal-ispettaklu li pproduċiet mużiċisti u kantanti, bħalma huma Oscar Lucas, John Charles Lucas, Godwin u David Lucas kif ukoll Joe Cutajar.


Beda jistudja l-pjanu fl-età ta’ seba’ snin, sakemm kiseb id-diploma tal-mużika A.L.C.M u ta’ tlettax-il sena beda   jdoqq il-pjanu f’diversi lukandi u avvenimenti varji. Għal diversi snin kien ukoll jifforma parti mill-orkestra tas-surmast Joe Brown.


Bħala kompożitur ħadem u kkollabora mill-qrib fuq diversi proġetti ma’ diversi mużiċisti u kantanti kemm lokali kif ukoll barranin u pparteċipa f’diversi festivals kemm lokalment u anke lilhinn minn xtutna.


Huwa għalliem, kompożitur, mużiċist, arranġatur, kantant, producer televiżiv u teatrali.

L-awtur qiegħed ikellem lil bintu u juriha   d-differenza bejn li tkun għadha żgħira u meta tikber. Meta tkun żgħira ssib   min jieħu ħsiebha u jfissidha u jilgħab magħha, u meta tikber ikollha taqdef  waħedha u ssolvi l-problemi tal-ħajja hi stess. Imma l-awtur qiegħed ukoll   juriha kemm hu importanti li tħaddan il-valuri li hu stess rawwem fiha meta   kienet għadha żgħira.

Kantanti, Kompożiturti u Awturi