top of page

Kewkba f'Tarf l-Irdum

Kewkba f'Tarf l-Irdum

Sinopsi

Kemm-il darba nsibu ruħna f’salib it-toroq, f’mumenti ta’ taqtiegħ il-qalb fejn nibdew naraw kollox dlam. U aktar ma nikbru, nindunaw ukoll li l-ħolm ta’ meta konna għandna żgħar ikun baqa’ ħolm u ma twettaqx għal diversi raġunijiet; fosthom li ma nsibux is-sapport meħtieġ jew il-kuraġġ li għandna bżonn. Però d-determinazzjoni fil-ħajja hija kollox –– dak li jżommna fuq ponot subajna u jġiegħlna nieħdu riskji li jwassluna għal dak li nixtiequ. Hemm Kewkba ta’ dawl u tama fit-tarf ta’ l-irdum fejn ħsibna li ntemm kollox jew li ma rnexxilniex.- Jekk niffukaw fuq id-dawl u d-determinazzjoni, ma jwaqqafna ħadd u nirbħu billi kull dubju.


Bijografiji


Artist - Cherylis

Imwielda fit-28 ta' Marzu 1995, Cherylis tisħaq li l-imħabba tagħha għad-dinja tal-ispettaklu tmur lura għas-sena 2000, meta hi kien għad kellha  biss 5 snin. Din hi l-ewwel memorja tagħha tal-palk. Sforz l-imħabba li kellha għall-kant, hi bdiet tipparteċipa f'numru ta' festivals lokali li laħqu l-qofol tagħhom fl-2010, fis-snin addoloxxenti. 

Nemmen Fik li biha Cherylis ipparteċipat għall-ewwel darba fis-sezzjoni tat-talent żagħżugħ tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza, ikklassifikat fl-ewwel post. Minn hemm 'l quddiem qatt ma ħarset lura, u matul is-snin kellha ċ-ċans tirrappreżenta lil Malta b'suċċess diversi drabi inklu: fl-Eġittu, fir-Rumanija, fl-Italja, l-Estonja u l-Ġermanja.


Fis-snin ta’ wara, Cherylis kompliet tibni r-repertorju oriġinali tagħha. Hi ħadmet fuq diversi kanzunetti li ppreżentat f’numru ta’ festivals lokali u li bihom, waslet sal-finali ta’ L-Għanja tal-Poplu u l-Konkors Kanzunetta Indipendenza b’diversi siltiet, fosthom; Tfewwaħ, u Nifs li kklassifikaw fit-tieni u l-ewwel post rispettivament. Fl-2022, hija kienet waħda mill-finalisti ta’ Mużika Mużika bil-silta Jien L-Artist, li għaliha ppubblikat vidjo mużikali b’suċċess. 


Kompożitriċi | Awtriċi  – Pamela Bezzina

Pamela Bezzina hija kantanta, kompożittriċi, awtriċi u arranġatriċi vokali, u għalliema tal-vuċi, magħrufa speċjalment għall-vuċi partikolari tagħha assoċċjata mal-mużika soul u gospel. Hija ggradwat bħala speech language pathologist fejn iffukat l-istudji tagħha fuq il-vuċi u l-lum il-ġurnata taħdem ma’ ħafna kantanti popolari u promettenti fejn tiffoka fuq it-teknika u anki t-terapija tal-vuċi.


Pamela ġiet maħtura diversi drabi sabiex tifforma parti mill-kontingent Malti għall-Eurovision Song Contest; bħala backing vocalist u coach tal-vuċi, ma’ Thea Garret (2010), Glen Vella (2011), Firelight (2014), Amber (2015), Ira Losco (2016) u ma’ Christabelle Borg (2018). Kienet direttriċi f’ħafna okkażżjonijiet nazzjonali,  fosthom direttriċi mużikali u arranġatur vokali fl-okkażżjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-Valletta 2018, li seħħ quddiem il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann. Pamela hija waħda mill-fundaturi u id-direttriċi tal-kor famuż Malti li huwa magħmul minn diversi kantanti popolari Maltin, Animae Gospel Choir.


Pamela hija r-rebbieħa tal-konkors Għanja tal-Poplu 2018 bħala kompożittriċi tal-anzunetta Meta r-Ramel Jitħallat mas-Silġ kantata minn Jessica Magro. Hija kitbet diversi siltiet mużikali kemm għaliha nfisha kif ukoll għal diversi kantanti oħrajn lokali.

Artist

Kompożitur

Awtur

Cherylis

Pamela Bezzina

Pamela Bezzina

Artist

Cherylis

Kompożitur

Pamela Bezzina

Awtur

Pamela Bezzina

bottom of page