top of page
  • Writer's pictureMużika Mużika

Għażiż
Lirika


Għażiż postok ma jieħdu ħadd

Inti ġawhra li ma ninsa qatt,

F’qalbi dejjem hemm post għalik,

Jien ta’ spiss noħlom bik.


Niftakar dik it-tbissima,

Li dejjem kienet ġenwina.


Għażiż kemm farraġtni u wennistni,

Minn kull dlam inti ħaristni,

Urejtni xi jfisser il-kuraġġ,

Minn meta inti bdejt l-aħħar vjaġġ.

Għażiż proteġejtni u gwidajtni,

Mill-ħażen int salvajtni,

Għallimtni nsir dak li jien llum,

U meta naqa’ nerġa nqum.


Għażiż naf li nsibek f’kull ħin,

Nistqarr li lilek nħossok viċin,

Lest biex tagħtini kenn,

Mill-bogħod għalija tħenn.


Niftakar f’dawk il-mumenti,

Fejn aħna konna preżenti.


Għażiż proteġejtni u gwidajtni,

Mill-ħażen int salvajtni,

Għallimtni nsir dak li jien llum,

U meta naqa’ nerġa nqum.


Għażiż kull għanja li kantajt,

Sforz għamilt biex lilha smajt,

Rebbieħa ħriġt dejjem f’għajnejk,

Bil-qalb ċapċaptli kont f’idejk.

Għażiż int liż-żgħir tant ħabbejt,

Meta hu twieled bil-ferħ bkejt,

Ta’ kuljum aħna nsemmuk,

Sabiex tħarisna u nitolbuk.


Għażiż kemm farraġtni u wennistni,

Minn kull dlam inti ħaristni,

Urejtni xi jfisser il-kuraġġ,

Minn meta inti bdejt l-aħħar vjaġġ.

Għażiż proteġejtni u gwidajtni,

Mill-ħażen int salvajtni,

Għallimtni nsir dak li jien llum,

U meta naqa’ nerġa nqum.

177 views

Comments


bottom of page